به گزارش آوای ایرانیان، فریبا کوثر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

فرق نمیکند که تقویم

پاییز باشد یا بهار

زمستان یا که تابستان

بی دوست هیچ زمانی زیبا نیست

شبى به یاد ماندنى با دوستان مهربانم

Capture25