آرش نوذری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: چه زود یکسال گذشت دنیاجان. شادی روحش صلواتی هدیه بفرمایید.