به گزارش آوای ایرانیان، شبنم قلی‌خانی، رحیم نوروزی، امیرعلی دانایی، سعید زارعی و سمیرا حسینی به عنوان بازیگران اصلی این اثر در کنار حجت اشرف‌زاده به صحنه رفت.