به گزارش آوای ایرانیان، عکسی از «ویشکا آسایش» و بادیگاردهایش را مشاهده می کنید.